اخبار نهادهای دولتی خیر نیوز

اولویت‌های مهم بهزیستی انضباط و شفافیت مالی

:::
دسته: نهادهای دولتی |
منتشر شده در دوشنبه, 10 خرداد 1395 08:36 |
بازدید: 1705 |

قائم مقام و مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور

قائم مقام و مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور:
انضباط و شفافیت مالی از اولویت‌های مهم بهزیستی در سال گذشته بود

 
قائم مقام و مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور در اختتامیه سومین همایش علمی کاربردی مدیران کل ستادی و استانی انضباط و شفافیت مالی را از اولویت‌های مهم بهزیستی در سال گذشته عنوان کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «پهبد پورشبانان» قائم مقام و مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور در اختتامیه سومین همایش علمی کاربردی مدیران کل ستادی و استانی، جامعیت و ارتقابخشی در برنامه ریزی ها و اهداف را مستلزم توجه جامع و تعامل صحیح با سه سطح سازمان(قوانین و ضوابط)، جامعه هدف و شرکای اجتماعی دانست و بر ارتباطات موثر در سطوح مختلف تاکید کرد.

قائم مقام و مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور بر جمع‌آوری و تنظیم آمارها و اطلاعات کاملاً صحیح در سطوح ستادی و استانی تاکید کرد و ادامه داد: سازمان نیازمند تحلیل آمار و اطلاعات دقیق است؛ لذا باید وضعیت جامعه هدف به درستی تحلیل شود تا مدیریت ارشد سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بعضی از ماموریت‌ها و اهداف حوزه‌ها در بخش ستادی و استانی وجوه مشترکی دارد، گفت: باید این اهداف شناسایی و در شورای مشورتی به اشتراک گذاشته شود.

پورشبانان، انضباط و شفافیت مالی را از اولویت‌های مهم سازمان در سال گذشته عنوان کرد و در پایان یادآور شد: حوزه مدیریت عملکرد پاسخگوی نهایی سازمان بازرسی کشور و معاونت پشتیبانی و توسعه منایع پاسخگوی نهایی دیوان محاسبات می‌باشند.